Saca

Saca

 
   

S3(毫不意外地)最喜欢的新角色!!还有一张好久前画的80版×新版的xover~我不管掉哪个坑都会特别喜欢世代间前后辈的关系呀好像😄

 
 
评论
 
 
热度(32)